İmtiyazlı Paylar


Ortağın Adı Soyadı Grubu Türü Tutarı (TL) Pay Adedi
Mustafa ŞAHİN A Nama 600.000,00 600.000
Toplam 600.000,00 600.000