Genel Kurul Bilgilendirme


2022 Yılı Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 12.00’de yapacağını duyurduğu 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır.

Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Ekim 2023 Salı günü saat 12.00’de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Yıldız Posta Caddesi No: 17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat:4 Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır