Genel Kurul Bilgilendirme


2019 Yılı Genel Kurul Bilgileri
Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 04 Ağustos 2020 Salı günü saat 11.00’de Yıldızposta Caddesi Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 Kat:4 Esentepe Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.