Genel Kurul Bilgilendirme


2021 Yılı Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 07 Haziran 2022 Salı günü saat 12.00’de yapacağını duyurduğu 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır.

Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 12.00’de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Yıldız Posta Caddesi No: 17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat:4 Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır.