Genel Kurul Bilgilendirme


2020 Yılı Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 03 Ağustos 2021 Salı günü saat 12.00’de yapacağını duyurduğu 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır.

Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Eylül 2021 Salı günü saat 12.00’de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Yıldız Posta Caddesi No: 17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat:4 Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır.