Duyurular   

05.01.2023

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Hk.

Şirketimiz, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %150 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 150.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin 21.12.2022 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 04.01.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların nominal değeri 15.261.073,779TL olup kalan paylar, 09.01.2023 – 10.01.2023 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada “Borsa’da Satış” yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamakta olup, halka arz sonrası satılamayan paylar sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde iptal edilecektir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız. Satış Duyurusu dokümanı için lütfen tıklayın.